Servizo de Información Orientación e Asesoramento

O persoal que atende o servizo de información está integrado por catro traballadoras sociais, co apoio dunha auxiliar administrativa e unha axudante.

As persoas se atenden mediante cita previa.

Horario de atención:de luns a venres previa cita coa traballadora social da zona na que viva.

A atención no departamento administrativo é de luns a venres de 10.00 h-14.00 h.