18-01-2018

Inscricións comparasas Entroido Fenés

Inscrición no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera outro procedemento establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015 con anterioridade ás 14 horas do martes, 2 de febreiro de 2018.