Avisos

07-11-2018

Corrección erros cadro persoal 2018

05-11-2018

Anuncio aprobación inicial expedientes modificativos de crédito

02-11-2018

Anuncio de aprobación do Regulamento do Consello municipal de deportes e da actividade física

Publicado no BOP núm. 209, do 2 de novembro de 2018, o anuncio polo que se fai público que a aprobación definitiva, por non se presentar reclamacións do acordo plenario de data 06.09.2018, de aprobación inicial do Regulamento do Consello municipal de deportes e da actividade física.
29-10-2018

Anuncio de cobranza do padrón correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2018 de subministro de auga e saneamento, canon de auga e coeficiente de vertedura

18-10-2018

Anuncio aprobación inicial modificación ordenanzas fiscais

Publicación no BOP do xoves, 18 de outubro de 2018, o anuncio de aprobación inicial  de ordenanzas fiscais números 16, 18, 23 e 27
11-10-2018

Período medio de pago a proveedores do 3º trimestre de 2018 do Concello de Fene

11-10-2018

Relación de escolas culturais que en base a matrícula rexistrada entran en funcionamento, Curso 2018/2019

05-10-2018

Horario de adestramentos nos pavillóns do Ramo e da Xunqueira 2018-2019

02-10-2018

Normas de cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais

21-09-2018

Orzamento exercicio 2018 e cadro de persoal